- Nowi counsele to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach, z doskonałym rozumieniem rynku i potrzeb klientów, a także z ogromnym i potencjałem rozwoju. Cieszy mnie ogromnie, że wchodzą w kolejny etap rozwoju zawodowego w naszej kancelarii. Przez ostatnie lata mogłem obserwować jakim kapitałem i talentami dysponują, jak rośnie ich doświadczenie oraz jak są cenieni przez klientów. W CMS staramy się dostrzegać predyspozycje i talenty ludzi, tak aby mogli się rozwijać zgodnie z nimi i realizować swoje aspiracje i ambicje – podkreśla Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarią CMS.

 


Wieloletnie doświadczenie, międzynarodowy rynek

Olga Czyżycka, adwokat, od 9 lat doradza funduszom private equity oraz inwestorom branżowym przy transakcjach M&A, projektach typu joint-venture oraz pozyskaniu finansowania equity, a także w bieżących kwestiach korporacyjnych. W ostatnim roku pracowała m.in. przy takich projektach jak największa inwestycja chemiczna w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, jaką jest realizacja projektu Polimery Police o budżecie szacowanym na 1,8 mld USD. Doświadczenie Olgi z ostatnich lat uwzględnia także doradztwo na rzecz Advent International przy nabyciu polskich aktywów z portfela Zentivy czy na rzecz CEE Equity Partners w związku z inwestycją w EuroWagon sp. z o.o., największą niezależną spółkę leasingującej tabor kolejowy w Polsce. Olga specjalizuje się również w obsłudze transakcji w sektorze energetyki odnawialnej, w tym m.in. doradzała przy dwóch transakcjach sprzedaży przez Green Gennius z Grupy Modus portfeli farm fotowoltaicznej (odpowiednio, 41 projektów o całkowitej mocy 40,4 MV oraz 49 projektów o całkowitej mocy 45,4 MW), a także przy nabyciu elektrowni wiatrowej Zajączkowo przez GIG z Grupy Macquarie. 

W ostatniej edycji międzynarodowego rankingu kancelarii prawnych The Legal500 została dwukrotnie wyróżniona jako „Rising Star”: w dziedzinie prawa spółek i fuzji i przejęć oraz w dziedzinie private equity. Z CMS związana od 2017 r., wcześniej pracowała w międzynarodowych kancelariach prawnych. 

Małgorzata Brauckmann-Sajkiewicz to adwokat z ponad 11-letnim doświadczeniem, specjalizuje się w obsłudze prawno-podatkowej transakcji M&A, restrukturyzacji, inwestycji zagranicznych, a także w planowaniu i modelowaniu podatkowym na poziomie polskim i międzynarodowym. Ponadto, reprezentuje klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Doradza szerokiej grupie klientów z sektora IT i e-commerce, produkcji, energetyki odnawialnej, FMCG, nieruchomości i finansów, a także funduszom private equity. Cześć swojej praktyki poświęca klientom z krajów niemieckojęzycznych w ramach CMS German Desk.

W ostatnim czasie doradzała w  kwestiach podatkowych przy inwestycji Polimery Police o wartości szacowanej na 1,8 mld USD, przy transakcji sprzedaży parku fotowoltaicznego o mocy 45,4 MW przez Modus Group (największej tego typu transakcji w CEE), grupie Hunter Douglas m.in. w zakresie nabycia nowej działalności w Polsce, spółkom z sektora motoryzacyjnego przy utworzeniu joint venture z bankiem na rynku produktów i usług finansowych dedykowanych nabywcom aut produkowanych przez grupę. Ponadto doradzała funduszowi private equity V4C w zakresie aspektów podatkowych nabycia akcji Kom-Eko S.A., spółki zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz w związku z utworzeniem pierwszego sklepu internetowego w Europie przez Pierre Fabre, wiodącego producenta dermokosmetyków. 

Czytaj: Od obiegu dokumentów, po zespoły śledcze - innowacje wchodzą do polskich kancelarii>>

Piotr Nowicki, adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem w doradztwie prawno-podatkowym. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz doradztwie podatkowym w sektorze nieruchomości oraz nowych technologii. Ponadto reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych oraz sporach podatkowych. Ostatnio doradzał w zakresie kwestii podatkowych przy takich transakcjach jak nabycie farmy wiatrowej zlokalizowanej w Żarach przez MEAG Munich ERGO Asset Management, jednego z największych niemieckich inwestorów w branży energetyki odnawialnej czy nabycia spółki Archidoc S.A. przez spółkę portfelową funduszu Montagu Private Equity. Posiada też - jak informuje kancelaria - szerokie doświadczenie w zakresie obsługi projektów typu greenfield, jak również w sektorach bankowym, IT oraz e-commerce. Doradzał m.in. przy pierwszej inwestycji grupy Egger w Polsce, o wartości szacowanej na ok. 1 mld PLN. Ekspertyza Piotra obejmuje także ubezpieczenia ryzyk w transakcjach, czyli ubezpieczenia "Warranty & Indemnity". Jest rekomendowany w międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych The Legal500 w dziedzinie prawa podatkowego.  W ramach zespołu CMS doradza od 2011 roku.

Marcin Zbytniewski, adwokat, od 10 lat reprezentuje klientów w sporach gospodarczych, zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym. Specjalizuje się głównie w sporach budowlanych dotyczących skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych (drogi i koleje), jak również inwestycji w branży energetycznej. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań przed sądami powszechnymi oraz trybunałami arbitrażowymi. Obecnie reprezentuje wiodącego wykonawcę robót budowlanych w dwóch sporach sądowych z zamawiającym dotyczących inwestycji w sektorze energetycznym, w tym realizacji bloku energetycznego opalanego biomasą. Ponadto jest pełnomocnikiem wykonawcy w sporze dotyczącym budowy spalarni odpadów, gdzie wartość sporu przewyższą kwotę 300 mln złotych. Reprezentuje także syndyka masy upadłości wykonawcy odcinka autostrady A1 w sporze z inwestorem, w którym wartość roszczeń przekracza znacznie kwotę 1 mld zł. Z sukcesami doradza klientom prowadzącym negocjacje, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Doprowadził do zawarcia szeregu ugód w sporach kolejowych, a także ugodowego zakończenia postępowań, w których reprezentował projektanta odcinka autostrady A4. Poza sporami w branży construction,które są jego pasją, reprezentuje pracodawców w postępowaniach przeciwko byłym pracownikom. W swojej karierze zawodowej reprezentował też klientów z sektora energetycznego, farmaceutycznego, lotniczego i ubezpieczeniowego.  Ponadto, doradzał klientom w postępowaniach przetargowych, a także w postępowaniach karnych. Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie postępowań spornych w międzynarodowym rankingu Legal 500. Z zespołem postępowań spornych CMS związany od 2008 r.