NWZA PZU SA w piątek zajmowało się m.in. zmianami w składzie rady nadzorczej spółki oraz ustaleniem jej liczebności. Kandydaturę Roberta Jastrzębskiego do rady nadzorczej spółki zgłosiła pełnomocnik Skarbu Państwa Kinga Śluzek. Jak poinformowała, Jastrzębski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2009" - powiedziała. Jak dodała, od 2001 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2015 r. jest kierownikiem Pracowni Prawa Polskiego XX wieku.

Spółka akcyjna >>

Jak mówiła, Jastrzębski jest autorem ponad 80 publikacji naukowych, laureatem nagród i wyróżnień. Nie powiedziała natomiast, że dr hab. Robert Jastrzębski był autorem opinii prawnej uzasadniającej kroki podejmowane przez rządzącą większość wobec Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej: TK: grudniowa ustawa o Trybunale niezgodna z konstytucją>>

Po wydaniu 9 marca 2016 r. przez Trybunał Konstytucyjny wyroku stwierdzającego, że zapisy nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS są niekonstytucyjne minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapewniał, że dysponuje opiniami "ośmiu wybitnych konstytucjonalistów", którzy podzielają zdanie rządu w sprawie tego posiedzenia TK i wydanego wyroku. Autorem jednej z tych opinii był właśnie dr hab. Robert Jastrzębski.

Był on wtedy jeszcze profesorem UW, ale specjalizuącym sie głównie w prawie gospodarczym. Jednak władze uczelni zdecydowały o nieprzedłużeniu z początkiem 2017 roku z Jastrzębskim umowy o pracę na stanowisku profesora, uzasadniając to zbyt małym jego dorobkiem naukowym. On protestował przeciwko tej decyzji i prosił nawet o interwencję marszałka Sejmu, gdzie był także zatrudniony. Bez skutku, bo stanowiska profesora już nie zajmuje, ale pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UW jako adiunkt.

Rada nadzorcza PZU SA - zgodnie z danymi ze strony internetowej spółki - liczy ośmiu członków. Jej przewodniczącym został w styczniu br. Maciej Łopiński. Wiceprzewodniczącym rady jest Paweł Górecki, a sekretarzem Alojzy Nowak. Pozostali członkowie to Katarzyna Lewandowska, Marcin Chludziński, Agata Górnicka, Maciej Zaborowski i Robert Śnitko. Po piątkowej decyzji NWZA PZU do rady dołączył Robert Jastrzębski.

Opinia dr hab. Roberta Jastrzębskiego: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/download,8072,3.html >>