Artur Bilski jest absolwentem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studentem IV roku prawa na UW oraz IV roku finansów i rachunkowości w SGH. Jest także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji, Prezesem Koła Naukowego Prawa Bankowego oraz ambasadorem wydawnictwa Wolters Kluwer na Uniwersytecie Warszawskim.
Uczelnianą działalność łączy z pracą zawodową. Pracuje jako asystent personalny prezesa zarządu PKO BP i młodszy prawnik w RSM Internationa.

Więcej>>