Na liście znalazły się zarówno przepisy dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego jak i podstawowe regulacje z różnych dziedzin prawa, których znajomość wymagana jest od każdego prawnika wykonującego ten zawód.

Treść uchwały można znaleźć na stronie Krajowej Rady Radców Prawnych>>>>