- Jako członek pełnego składu Sądu Najwyższego podejmującego uchwałę 28 stycznia 2014 r. oraz jako przewodniczący KRS stwierdzam, ze zgodnie z treścią uchwały, po dniu następnym od jej podjęcia, czyli od 29 stycznia 2014 r. ustały przyczyny, które mogły usprawiedliwiać powstrzymanie się od czynności orzeczniczych przez sędziów przeniesionych przed tą datą do nowych sądów na podstawie decyzji podpisanych przez sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - czytamy w oświadczeniu.

Chodzi o sędziów, którzy zostali przeniesieni wbrew ich woli przez wiceministrów sprawiedliwości, na skutek tzw. reformy Jarosława Gowina, i likwidacji 79 małych sądów rejonowych.