Sędzia Anna Owczarek - zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa gwarantuje stabilność orzecznictwa, cieszy się także dużym autorytetem wśród sędziów. Była przez kilka lat oddelegowana do ministerstwa sprawiedliwości i pracowała w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Nadzoru Sądowego oraz Spraw Cywilnych. W 2011 r. skończyła na UJ studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej.

Sędzia Maria Grażyna Szulc natomiast w 1991 r. była delegowana do ministerstwa sprawiedliwości do Departamentu Sądów i Notariatu. W 2010 r. skończyła studia podyplomowe dla sędziów z zakresiu ekonomii i prawa gospodarczego w SGH. Przez ponad rok orzekała w SN w Izbie Cywilnej w ramach delegacji.