Z projektu przygotowanego w resorcie sprawiedliwości wynika, że nasze państwo popiera prowizoryczną edukację przyszłego adwokata, który wykonuje przecież zawód zaufania publicznego. Paradoksem jest utrzymanie w mocy niemal dwukrotnie dłuższej edukacji sędziów i prokuratorów. Wynika z tego, że zakres wiedzy pełnomocnika strony w procesie staje się nieistotny. Takie rozwiązania godzą w prawa obywatela, któremu państwo ma obowiązek zapewnić kompetentnego i profesjonalnego obrońcę – pisze prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara w „Rzeczpospolitej”

Dbając o wysoki standard świadczonych usług, postulujemy, by do egzaminu dla osób wchodzących do adwokatury ścieżką pozaaplikacyjną – a mających praktykę sędziego czy prokuratora – wprowadzić etykę zawodową. Istnieją bowiem istotne różnice w kodeksach etyki sędziowskiej, prokuratorskiej i adwokackiej.

Więcej..www.rp.pl/artykul/757643,839224-Deregulacja-zawodow-prawniczych-tak--ale-nie-kosztem-jakosci.html