- Musimy razem budować autorytet Trybunału Konstytucyjnego, w dalszym ciągu - tak jak przez te wszystkie lata funkcjonowania Trybunału. Musimy w dalszym ciągu umacniać autorytet prawa, autorytet konstytucji. Konstytucja sprawdziła się w momentach najtrudniejszych, w momencie głębokiego kryzysu państwa polskiego po katastrofie smoleńskiej i sprawdza się każdego dnia. Konstytucję można poprawiać, nowelizować, ale na pewno trzeba zawsze szanować jej zapisy - mówił Bronisław Komorowski podczas uroczystości.

Andrzej Rzepliński i Stanisław Biernat zastąpią prezesa TK Bohdana Zdziennickiego i wiceprezesa Marka Mazurkiewicza,  bowiem w czwartek dobiegła końca ich dziewięcioletnia kadencja sędziowska. Powołani przez prezydenta nowi sędziowie zastapią dwóch sędziów TK - prof. Mariana Grzybowskiego i prof. Mirosława Wyrzykowskiego, którzy także zakończyli swoje kadencje. Do obsadzenia przez Sejm (w głosowaniu 26 listopada wybrano trzech sędziów) pozostaje jeszcze jedno wakujące stanowisko sędziowskie - parlament niebawem powinien dokonać wyboru. Dopóki tego nie uczyni, w Trybunale będzie orzekać 14 sędziów.