FATCA (Foreign Account Tax Complience Act) nakłada obowiązek ujawnienia danych o rachunkach osób podlegających opodatkowaniu przez amerykańską skarbówkę. Dotyczy to także Polaków.
Nasze banki alarmują, że przepisy, które zaczną obowiązywać od 2013 r., są sprzeczne z polskim prawem i trudne do zastosowania, a jednocześnie ich nieprzestrzeganie będzie miało groźne konsekwencje dla sektora bankowego.
Transakcje banku, który nie spełni wymogów FATCA będą obarczone 30-procentowym karnym podatkiem.
Regulacje FATCA stoją w sprzeczności z ochroną tajemnicy bankowej oraz ochroną danych osobowych – mówi Mariusz Zygierewicz ze Związku Banków Polskich. W dodatku niejasne są kryteria tego, kto podpada pod nowe prawo. (PAP)