Do Prezydium Sejmu zgłoszono wcześniej pięciu kandydatów do TK. PO zaproponowało obecnego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Romana Hausera, szefa Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie, prof. Andrzeja Jakubeckiego, a także kierownika Katedry Prawa i Prawa Socjalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Krzysztofa Ślebzaka. Ponadto zgłoszone zostały: kandydatura prof. Bronisława Sitka, prawnika i nauczyciela akademickiego, który obecnie pełni funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - zaproponowana przez PSL, a także kandydatura Andrzeja Sokali, prof. nauk prawnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - zaproponowana przez SLD.
Czytaj: W poniedziałek spotkanie z kandydatami do TK>>>

Stanowisko w sprawie kandydatur zajęło w sobotę 3 października br.  Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Poparło kandydatury prof. Romana Hausera i prof. Andrzeja Jakubeckiego.
Prezydium NRA postanowiło też poddać pod rozwagę posłów kandydaturę adw. dra hab. Szymona Byczko. Jak poinformowano, rekomendacja ta zostanie przekazana do marszałka Sejmu RP.

Dr hab. Szymon Byczko  jest adwokatem w Łodzi i adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego - Zakład Prawa Własności Przemysłowej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także wykładowcą w Polsko-Amerykańskim Programie Studiów Executive MBA (prawo gospodarcze i handlowe) oraz  w Studium Mini MBA (prawo gospodarcze i handlowe).

Czytaj: Pięciu nowych sędziów TK Sejm wybierze na ostatnim posiedzeniu>>>


Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem>>>