Adwokaci zgromadzeni na Krajowym Zjeździe Adwokatury wytyczyli cele pracy dla Naczelnej Rady Adwokackiej na najbliższe trzy lata. Za najważniejsze zadania uznali: potrzebę budowania pozytywnego wizerunku adwokata w życiu publicznym, uczestnictwo w procesie legislacyjnym, urealnienie stawek adwokackich oraz ochronę tajemnicy adwokackiej.
Wszystkie uchwały>>>