Głównym przedmiotem zorganizowanego 10 grudnia br. spotkania była kwestia związana z art. 88a. ustawy Prawo o adwokaturze. Rzecznicy i sędziowie w kontekście tego artykułu dyskutowali nad koniecznością sporządzania uzasadnień orzeczeń. Czy ma ono być pisane z urzędu czy tylko na wniosek. Większość zgromadzonych uznała, że uzasadnienie powinno być sporządzane za każdym razem, postulowali też, aby w przygotowywanych zmianach w ustawie Prawo o adwokaturze uściślić to zagadnienie.
Rozmawiano również o problematyce tzw. trzeciej instancji. W sytuacji, kiedy rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, sprawa trafia do sądu dyscyplinarnego i traktowana jest jako odwołanie do drugiej instancji. Zebrani zastanawiali się zatem czy zgodne z przepisami jest w tym przypadku odwoływanie się do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który w tym przypadku pełni funkcję trzeciej instancji. Te przepisy również budzą problemy w interpretacji i także wymagają ujednolicenia.
Dyskusję wywołał też temat wyliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego. Zgromadzeni ustalili, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad zmianą zasad wynagradzania rzeczników i sędziów.
Uczestnicy spotkania byli zgodni, że konieczne są zmiany w Prawie o adwokaturze mające na celu uściślenie procedur dyscyplinarnych.