Naczelna Rada Adwokacka przyjęła "program marketingu środowiskowego", którego celem jest reklamowanie marki adwokata. - Chcemy pokazać ludziom, że za tę samą cenę, którą musieliby zapłacić w innych miejscach, gdzie świadczone są usługi prawne, dostaną prawnika doskonale przygotowanego do świadczenia pomocy prawnej, który ma do tego obowiązek stałego dokształcania się, który podlega samorządowym przepisom dyscyplinarnym i musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, czyli na wypadek ewentualnych szkód, które wyrządzi swojemu klientowi - mówi prezes NRA. Zdaniem samorządu adwokackiego to są gwarancje usługi na wysokim poziomie i bezpiecznej dla klienta.

W ramach kampanii przewidziane są m.in. działania na rzecz korzystnego pozycjonowania zawodu adwokata w internecie, publikacje w mediach, ale także reklamy na bilbordach i być może spoty reklamowe w telewizji.

Szef samorządu adwokackiego podkreśla, że planowana kampania nie kłóci się z zakazem reklamy, jaki obowiązuje adwokatów. - Nie będziemy reklamować konkretnych kancelarii, tylko markę naszego zawodu - mówi Andrzej Zwara.