Jak poinformowano, decyzję w tej sprawie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła w środę 22 sierpnia br. na zwyczajnym posiedzeniu, "po wyczerpującej dyskusji". Uchwała została podjęta przy dziewieciu głosach za i dwóch przeciw.

Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odwołanie adw. Sławomira Zdunka ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie jest uzasadnione z tego powodu, iż, zgłaszając swoją kandydaturę do SN, legitymizuje szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie, zmierzających do ograniczenia niezależności sądownictwa i tym samym osłabienia sytemu ochrony praw i wolności w Polsce. - ORA w Warszawie konsekwentnie stoi na stanowisku, że decyzji o kandydowaniu do SN, choć nie stanowi deliktu dyscyplinarnego, nie da się pogodzić z wieloma jednoznacznymi stanowiskami organów Izby Adwokackiej w Warszawie i Adwokatury, krytykujących jako niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie - czytamy w uchwale.

ORA w Warszawie stwierdza także, iż każdy adwokat ma prawo do swojego zdania i opinii. Ale dodaje, że jeżeli reprezentuje organy samorządu adwokackiego, a szczególnie zajmuje stanowisko wiążące się z oceną innych adwokatów i ich działalności, a tak jest - czytamy w uchwale - w przypadku adw. Sławomira Zdunka, musi posiadać szczególną legitymację samorządu i wymagany autorytet.

Zdaniem ORA w Warszawie brak decyzji o odwołaniu adw. Sławomira Zdunka oznaczałoby to, że organy samorządu adwokackiego obojętnie przechodzą wobec legitymizowania przez swoich członków niekonstytucyjnych i krzywdzących obywateli zmian w sądownictwie. - Motywy podjętej decyzji mają charakter zasadniczy i pryncypialny, bo sprawa jest najwyższej wagi. Chodzi o obronę fundamentów trójpodziału władzy i państwa prawa. Inne reakcje w tej sytuacji byłyby nieadekwatne - czytamy w uchwale.

Jednocześnie ORA w Warszawie stwierdza, że próby traktowania stanowisk organów warszawskiego samorządu adwokackiego jako form nacisku są nieuzasadnione i są sposobem kwestionowania ich kompetencji i obowiązku do oceny zachowania adwokatów reprezentujących samorząd.