Organizatorem kampanii, która prezentowana jest wyłącznie w internecie, jest Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
W krótkich spotach autorzy położyli nacisk na to, aby pokazać, że pod szyldem kancelarii odszkodowawczych często działają ludzie, którzy nie mają profesjonalnej wiedzy prawniczej, na co dzień wykonujący zawody dalekie od prawniczych, a pobierający wysokie prowizje za swoje usługi. W spotach demaskuje się również sposób pozyskiwania klienta np. nagabywanie chorych w szpitalach, czy rodzin ofiar wypadków, w celu zaproponowania pomocy w uzyskaniu odszkodowania.
- Spoty mają na celu uświadamianie społeczeństwa, że kancelaria odszkodowawcza to nie to samo, co kancelaria adwokacka. Osoby korzystające z tego typu ofert muszą być szczególnie ostrożne, zawierając umowy z firmami odszkodowawczymi. Umowy te są tak sprytnie napisane, że ogromna część odszkodowania wcale nie trafia do poszkodowanego, ale właśnie do firmy odszkodowawczej. Wbrew błędnym przekonaniom, skorzystanie z pomocy adwokata jest wielokrotnie tańsze i bezpieczniejsze od usług oferowanych przez kancelarie odszkodowawcze  – tłumaczy adw. Roman Kusz, współautor akcji.
Jak informuje NRA, w ramach akcji przygotowano sześć filmików, które będą kolejno udostępniane w najbliższym czasie.

 
Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej>>