W Ministerstwie Sprawiedliwości 13 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej do przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów.
Jak poinformowano po spotkaniu, omówiono na nim przedłożone kilka dni wcześniej przez ministerstwo materiały robocze dotyczące rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, których wejście w życie proponuje się nie później niż 1 stycznia 2016 r. Pierwsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu została poddana krytycznej analizie ze strony reprezentantów samorządów prawniczych. Przedstawiciele obu samorządów zgłosili szereg uwag i wniosków do proponowanych rozwiązań, które zostaną – jak zadeklarowano - poddane analizie przez resort.
Czytaj: Adwokaci i radcowie krytykują projekt MS ws. wyższych stawek>>>

Mniej emocji wzbudził mechanizm w sprawie określenia opłat za czynności adwokacie i radcowskie, jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik z wyboru, gdyż oparty był w dużej części na przedłożonych ministrowi sprawiedliwości projektach opracowanych przez NRA i KRRP. W czasie spotkania zgodnie podnoszono, że oba środowiska oczekują przede wszystkim urealnienia niezmienianych od 13 lat stawek opłat. Przedstawiciele adwokatów i radców prawnych stwierdzili, że dyskusja nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w tej mierze będzie uzależniona od stanowiska ministra sprawiedliwości, któremu reprezentanci resortu przedstawią plon poniedziałkowej dyskusji w najbliższych dniach.

W posiedzeniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali sekretarz NRA - adw. Rafał Dębowski i skarbnik NRA - adw. Mirosława Pietkiewicz. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP - Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP - dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala-Szczypiński.
Kolejne spotkanie grupy eksperckiej zaplanowano na 22 lipca 2015 r.

  Paweł Wiliński
  Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach [PRZEDSPRZEDAŻ]>>>