Jak pisze "Rzeczpospolita", Biała księga ma stanowić punkt wyjścia do zmian ustawowych. Najpierw jednak propozycje Ministerstwa Nauki zostaną przedyskutowanie z pozostałymi resortami.

– Potrzeba więcej osób wykonujących tę profesję – uzasadniał w czwartek Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
Obecnie ani adwokat, ani radca nie może być pełnomocnikiem przed urzędem patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz ochroną wynalazków, produktów leczniczych, wzorów użytkowych i przemysłowych czy topografii układów scalonych. Przedstawiciele tych zawodów mogą natomiast przed tym urzędem reprezentować klientów jak rzecznik w sprawach dotyczących znaków towarowych. Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Katarzyna Wójcik