Adwokat dr Monika Strus-Wołos, przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono  i  adw. Magdalena Fertak, Krajowy Koordynator Akcji przypominają, że mimo wielu pism, zgłoszonej interpelacji poselskiej, rozmów prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, do dnia dzisiejszego samorząd adwokacki nie otrzymał ogólnej interpretacji podatkowej ministra finansów. Natomiast przed ubiegłoroczną akcją Minister Finansów wydał na wniosek NRA pisemne stanowisko z dnia 31 maja 2011r, stanowiące wykładnię przepisu art. 8 ust 2 pkt 2 ustawy o VAT.

W piśmie tym Minister Finansów powołując się na ustawę o podatku od towarów i usług stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega jedynie odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Charakter akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich oraz jego elementy mające na celu – zdaniem Ministra – budowanie pozytywnego wizerunku kancelarii uczestniczących w akcji, odsuwają na dalszy plan cel uzyskania korzyści, co oznacza, że porady udzielane w ramach akcji nie podlegają obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Więcej>>>