Zdaniem adwokata  kolorystycznie naniesienie tęczy uległy zniszczeniu w dniu 11 listopada br. Z podawanych informacji wynika, że nie był to pierwszy akt strawienia tych kolorystycznych naniesień przez płomienie.Co świadczy o tym, że konstrukcja ta ulokowana na placu Zbawiciela obok kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela wzbudza słuszny, społeczny sprzeciw. Powody tego sprzeciwu są oczywiste - czytamy w liście.

Więcej>>>