Taką propozycję zawiera projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
- Doprecyzowanie ustawy (...) przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa, a problematyka poruszana w orzeczeniach może stanowić ważny sygnał dla legislatywy co do problemów związanych ze stosowaniem prawa” – przekonuje resort w uzasadnieniu. Chodzi o przesądzenie, że każdy podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej musi w swoim BIP udostępnić orzeczenia, które go dotyczą.
Obowiązek zamieszczania orzeczeń miałyby także organizacje pozarządowe, które korzystają ze środków publicznych i prowadzą BIP.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna