Jak informuje resort, egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym 6 komisji powołanych na dwuletnią kadencję z siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz 1 komisja dodatkowa powołana w Warszawie z uwagi na dużą liczbę zdających.

Każdego dnia egzamin notarialny trwał 6 godzin. W przypadku jednego zdającego, będącego osobą niepełnosprawną, czas trwania egzaminu w każdym dniu wydłużono do 9 godzin, natomiast osiem zdających matek karmiących piersią skorzystało z uprawnienia do dwóch półgodzinnych przerw przeznaczonych na karmienie dziecka.

W dniach 6 i 7 września 2016 r. zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast w dniu 8 września 2016 r. - zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadniania jej dopuszczalności.

Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu przystąpiło 322 zdających, tj. 97 proc. osób, które zostały dopuszczone do egzaminu.

Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.

MS podkreśla, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Podczas egzaminu zdający korzystali z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych - według własnego wyboru - pismem odręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Wszyscy zdający skorzystali z możliwości rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu.

W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zdający mogli korzystać z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne.

W czasie trwania egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnił informatyk, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji.

Ogłoszenie wyników egzaminu notarialnego przez poszczególne komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od 25 września do 10 października br.

Jak przypomina ministerstwo, w 2015 r. do egzaminu notarialnego przystąpiło 448 osób, zaś pozytywny wynik uzyskało 130 zdających.