Jak można przeczytać na stronie interentowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa nr 193/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. - 31 października 2011r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu, za odpracowaniem w dniu 15 października 2011r.