Jak informuje BIG InfoMonitor, najwyższa nieopłacona grzywna wynosi 7 mln zł, a wartość niezwróconego majątku pochodzącego z przestępstwa przekracza 45 mln zł. Z kolei maksymalny dług powstały z powodu nieopłaconych kosztów sądowych to 226,7 tys. zł.

"Na duże wzrosty długów wobec wymiaru sprawiedliwości ma wpływ rosnące zaangażowanie sądów we wpisywanie dłużników do rejestrów" - wskazano.

BIG informuje, że na 370 sądów powszechnych działających w Polsce, tylko 30 nie mobilizuje dłużników do spłaty np. zaległych grzywien czy kosztów sądowych. Reszta przekazuje już dane niepłacących osób do BIG-ów w tym BIG InfoMonitor.

"Z pewnością duże znaczenie w ułatwieniu przekazywania dłużników do rejestrów, dla mocno obciążonych pracą sądów miała platforma, nad którą pracowaliśmy wspólnie z innymi BIG-ami i Ministerstwem Sprawiedliwości. Za pomocą jednego kliknięcia sądy mogą teraz przesyłać informacje o swoich dłużnikach do wszystkich BIG-ów jednocześnie" – powiedział, cytowany w komunikacie, Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

"Dzięki temu rozwiązaniu mogą w szybki i prosty sposób zwiększyć szanse na odzyskanie, jak widać z naszych danych, całkiem sporych sum" – dodał.

Ze statystyk BIG InfoMonitor wynika, że najczęściej unikają regulowania długów skazani na kary finansowe. Średnia wartość nieopłaconej grzywny to ok. 1 tys. 460 zł.

BIG InfoMonitor informuje, że wśród blisko 116 tys. dłużników sądowych najwięcej osób – 101,8 tys. trafiło do rejestru z powodu grzywien. Wiele osób nie uregulowało też kosztów sądowych. Z tego powodu wpisanych jest ponad 58,2 tys. dłużników. Pozostałe powody wpisu to między innymi nieopłacone nawiązki na rzecz Skarbu Państwa (orzekane w sytuacjach, gdy przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa jest niewspółmierny do wagi popełnionego czynu), czy niezapłacenie sumy uznanej przez sąd za przedmiot przepadku (chodzi tu o zwrot korzyści pochodzących z przestępstwa).


Koszty postępowania cywilnego. Komentarz>>

Jak informuje BIG InfoMonitor, większość sądowych dłużników nie ma czystej karty również w innych instytucjach. 67,7 tys. osób ma także inne długi wpisane do BIG InfoMonitor, w grę wchodzi ponad 1,5 mld zł. Z tego między innymi 571 mln zł to zobowiązania alimentacyjne, 311 mln zł pożyczki i kredyty, 41 mln zł niezapłacone rachunki telefoniczne i prawie 11 mln zł opłaty karne za jazdę bez biletu.

Najwięcej dłużników Temidy, według BIG InfoMonitor, pochodzi se Śląska, gdyż ponad 27 tys. osób z tego regionu nie zapłaciło między innymi kosztów rozpraw czy grzywien. Łączna wartość ich zaległości przekracza 63,1 mln zł. Na kolejnym miejscu znajduje się Mazowsze, gdzie liczba dłużników dochodzi do 16 tys. osób, a dług do 51 mln zł. Następny jest Dolny Śląsk, tutaj sądom winnych jest pieniądze - niemal 29 mln zł - ponad 14 tys. osób.(PAP)