Dotacje zostaną przyznane najlepszym projektom, a wnioski można składać do 29 kwietnia 2010 r Organizacje zainteresowane ubieganiem się o dotację muszą wysłać wniosek, najlepiej w języku angielskim, niemieckim lub francuskim za pośrednictwem internetowego systemu PRIAMOS. Program dostępny jest pod adresem ec.europa.eu/priamos/register

.
Program „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo” został przyjęty przez Komisję Europejską 19 kwietnia 2007 roku. Jest to projekt uzupełniający działania realizowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komisja Europejska każdego roku przydziela tzw. granty finansowe organizacjom, które przedstawiły najciekawsze projekty. Instytucje publiczne lub prywatne, szkoły wyższe, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, organizacje międzynarodowe oraz inne organizacje nie nastawione na zysk mające siedzibę na terenie Unii Europejkiej mogą składać projekty na realizację zadań dotyczących m.in. ochrony praw dziecka, zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu, zwalczania homofonii oraz aktywnego uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii.


Szczegółowe informacje dla zainteresowanych otrzymaniem dotacji  znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/justice_home/