Jak poinformował portal Politico, kraje sygnatariusze - Polska, Wielka Brytania, Czechy, Luksemburg, Finlandia, Szwecja, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa i Bułgaria - argumentują w nim przeciwko podejmowaniu dalszych kroków mających na celu uregulowanie rynku platform internetowych.
Zdaniem sygnatariuszy istniejące prawodawstwo w zakresie ochrony danych, konkurencji i konsumentów tworzy wystarczające ramy prawne dla sektora. Zamiast rozważań o kolejnych barierach prawnych, Komisja powinna zastanowić się nad stworzeniem warunków dla modelu samoregulacji. W opublikowanym liście czytamy, ze „istnieje duże ryzyko, iż nowe prawo nie nadąży za dynamicznymi zmianami w tym sektorze”. - W zamian za to innowacyjność i inwestycje to procesy, które powinny być aktywnie promowane – stwierdzają sygnatariusze apelu.