Od 2009 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji, których przedmiotem jest nieodpłatne przekazywanie produktów spożywczych przez producentów na rzecz OPP z przeznaczeniem na cele charytatywne organizacji.

Propozycja resortu gospodarki dotyczy rozszerzenia powyższego zwolnienia na inne podmioty niż producenci np. sklepikarzy.

Poszerzenie kręgu potencjalnych darczyńców - zdaniem projektodawców - może wpłynąć pozytywnie na przedsiębiorców i większa grupa przekaże produkty na cele charytatywne. Zaproponowana zmiana wpisuje się w koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Z danych przedstawionych w uzasadnieniu do projektu wynika, że już w pierwszym roku wprowadzenia zwolnienia producenci przekazali o 3500 ton żywności więcej niż w 2008 roku.