Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych i pokazanie nowoczesnego oblicza działów księgowości i biur rachunkowych. Nagrodą główną w tej edycji konkursu są podatkowe studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Do konkursu można było przystąpić do 31 marca 2017 r. W tym celu należało rozwiązać liczący 50 pytań test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy. Swój udział zarejestrowało ponad 400 osób!

3 kwietnia br. rozpoczął się drugi etap konkursu – zostało do niego zakwalifikowanych 100 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów w etapie pierwszym. W czasie jego trwania należało rozwiązać trzy zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, jedno z nich w dwóch wariantach, a także ocenić sprawozdanie finansowe pod kątem zdarzeń, jakie mogły mieć miejsce w jednostce. Gra Konkursowa trwała do 30 kwietnia 2017 r.

8 maja br. poznaliśmy nazwiska 10 najlepszych graczy! Do ostatniego trzeciego etapu dotarli (w kolejności alfabetycznej): Justyna Bartela, Małgorzata Batko-Barnowska, Danuta Belok, Marcin Brodacki ,Eliza Ceglarek, Sławomir Heciak, Dorota Kosacka, Krzysztof Kucharski, Radosław Matuszuk i Edyta Świąder.

Finalistom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na indywidualne rozmowy z jury konkursu, które wyłoni zwycięzcę konkursu. Rozmowy z jury odbędą się przed uroczystą galą finałową, która będzie mieć miejsce 2 czerwca 2017 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

Patronat Honorowy nad VI edycją konkursu LIDER KSIĘGOWOŚCI 2017 objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie szczegóły organizacyjne są dostępne na stronie http://liderksiegowosci.pl/