W stosunku do obowiązującego formularza ZAW-K Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w projektowanym wzorze formularza dokonano zmiany w poz. 17. Wyrażenie „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zostało zastąpione wyrażeniem „kwalifikowany podpis elektroniczny”. W pozostałym zakresie formularz ZAW-K nie uległ zmianie.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów