Są to uproszczenia dla małych jednostek, ale także zmiany dotyczące wzorów sprawozdań finansowych, sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, rozszerzenia odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej, zasady istotności, amortyzacji kosztów prac rozwojowych oraz wartości firmy, usunięcia z przepisów ustawy zysków i strat nadzwyczajnych.

Zobacz: Uproszczone sprawozdania finansowe dla małych firm i OPP >>

Na mocy nowych przepisów jednostki będą miały możliwość skorzystania z wprowadzanych uproszczeń już w stosunku do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2015! Będzie to wymagało aktualizacji polityki rachunkowości oraz przeliczenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni w taki sposób, aby zmienione zasady były stosowane także w latach poprzednich.

Wydawnictwo Wolters Kluwer przygotowało pakiet publikacji, który pozwoli przygotować się do tych zmian. Pakiet zawiera komentarz do ustawy o rachunkowości opracowany przez najwyższej klasy specjalistów od rachunkowości, który kompleksowo omawia całą ustawę o rachunkowości w nowym stanie prawnym . Dołączony raport daje szybki dostęp do omówienia kluczowych zmian w ustawie wraz z odpowiedziami na pytania, przykładami oraz wzorami dokumentów

W publikacji znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania:

- Jakie są zmiany w rachunkowości od stycznia 2016 roku?

- Jakie jednostki będą zaliczone do jednostek małych i z jakich uproszczeń będą mogły skorzystać?

- Co się zmieni w układzie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej?

- Jak ujmować skutki zdarzeń nadzwyczajnych, a jak udziały i akcje własne po zmianach?

- W jakim zakresie zmieniły się definicje podmiotów powiązanych po nowelizacji i jakie są nowe wymogi dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych?

- Kto sporządza sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowej i jaki jest ich zakres?

 

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł