Projektowana nowelizacja nakłada na podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu całkowicie skażonego obowiązek: rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego, dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego. Zmiana pozwoli na efektywniejsze monitorowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

Projekt nowelizacji ustawy likwiduje także wątpliwości interpretacyjne związane z obligatoryjnym zwolnieniem od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego. W projekcie zakłada się doprecyzowanie, iż przy produkcji krajowej i przy imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy skażony zgodnie z procedurą skażania dopuszczoną we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez Polskę. Natomiast przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z procedurą skażania dopuszczoną we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów