Zmiana związana jest z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych. Większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie bowiem dokonywana wyłącznie na dwa centralne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie.

Pozostałe wpłaty należności, jako tzw. wpłaty niescentralizowane, będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową z zastosowaniem właściwych symboli formularzy i płatności, z tym że dla wpłat niescentralizowanych dokonywanych na rachunek Izby Celnej w Krakowie zostaną określone odrębne symbole.

Zobacz też: Formularz do wpłat na konto izby skarbowej bez zmian >>