Deklaracje na dany rok podatkowy składa się do 15 stycznia na formularzach sporządzonych według ustalonego wzoru organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów czy lasów. 15 stycznia upływa także termin zapłaty podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej.

Przypominamy, że w 2013 roku stawka podatku leśnego wynosi 41,01 zł za 1 hektar lasu, natomiast stawka podatku rolnego 189,65 zł za 1 hektar gruntu rolnego.

Zobacz także:

Znamy stawki podatku rolnego i leśnego w 2013 r.