Grupa ta, poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę, z siedzibą w Warszawie, sprowadziła do Polski co najmniej 80 mln litrów paliwa, kupowanego na terenie krajów nadbałtyckich (w okresie ostatnich kilkunastu tygodni sprowadzano blisko milion litrów paliwa dziennie). Oszuści nie płacili podatku VAT od sprzedaży tego paliwa w kraju.

Uchylanie się od płacenia podatku VAT możliwe było dzięki założeniu na tzw. „słupy" kilku firm, które generowały fikcyjne faktury kosztowe. Grupa wykorzystywała również firmy założone na terenie Wielkiej Brytanii, Węgier i Łotwy. Pozwalało to na dalszą sprzedaż paliwa po atrakcyjnych cenach, a zorganizowany mechanizm działania miał na celu ukrycie jego przestępczego charakteru. Szacuje się, że w ciągu pół roku grupa przestępcza dokonała uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę nie mniejszą niż 82 mln zł.

Podczas akcji wszczęto postępowanie kontrolne, dokonano zatrzymania osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeszukanych zostało ponad 15 mieszkań i siedzib firm na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Białymstoku, Szczecinie, zabezpieczono dokumentację oraz wartości majątkowe na kwotę ponad 20 mln zł.