W tym roku po raz pierwszy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskują dochody od płatników (w tym organów rentowych) mogli skorzystać z nowej formy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. W tym celu należało złożyć online wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotował zeznanie podatkowe na podstawie danych z wniosku oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych.

Jak zapewniało ministerstwo finansów, nowa forma rozliczenia oszczędzać miała czas podatników. Dzięki temu że urząd skarbowy sam wypełniał zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną zajmować miało nie więcej niż kilka minut. Zminimalizowane miało być ponadto ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym wynikających z przepisywania danych z informacji od płatników czy błędów rachunkowych.

Osoby, które skorzystały z tej formy rozliczenia  mogą się teraz spodziewać wezwania do urzędu skarbowego. Jak wynika z „Informacji i wytycznych dla urzędów skarbowych w sprawie obsługi wniosków PIT-WZ, oświadczeń PIT-OP oraz zeznań PIT-37, udostępnianych podatnikom na podstawie ww. wniosku” w pierwszej kolejności weryfikowane są PIT-y, które nie zostały zaakceptowane przez podatnika, ale formalnie po 2 maja zostały uznane za złożone i wykazują zwrot podatku. Następnie sprawdzane mają być zeznania ze zwrotem, jakie podatnicy zaakceptowali, a na końcu pozostałe zeznania.