Jak tłumaczy MF, doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako skomplikowane.

 

 

 

Resort zbierze opinie strony społecznej odnośnie kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja dotycząca nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączone z zakresu VAT.

Zobacz również: Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa >>

Zbycie przedsiębiorstwa członkowi rodziny a VAT >>

Zapłata na błędny rachunek VAT to nie koniec świata >>

Ma to pomóc w opracowaniu możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby klasyfikować przedmiot transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów VAT, tj. określić czy zbycie nieruchomości komercyjnej jest zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

 

Sprawdź również książkę: Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach >>