Związek Banków Polskich (ZBP) przedstawił pakiet rozwiązań, które mają między innymi umożliwić dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz utrzymywać płynność finansową banków.

ZBP uważa, że likwidacja podatku Belki od depozytów zachęci np. do gromadzenia oszczędności m.in. na zakup mieszkania lub na uzupełnienie przyszłej emerytury.

ZBP zaproponował również dalsze zwiększenie gwarancji dla depozytów bankowych. Podpisana w poniedziałek przez prezydenta nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewiduje podwyższenie gwarancji do równowartości 50 tys. euro.

„W Unii Europejskiej trwają prace nad regulacjami przewidującymi zwiększenie gwarancji dla depozytów do wysokości 75 tys. euro lub 100 tys. euro w jednym banku. Polska powinna przyjąć te unijne rozwiązania" - powiedział Pietraszkiewicz.

Jednocześnie podkreślił, że polskie banki są w dobrej kondycji. W związku z tym depozyty klientów banków są bezpieczne.
Kolejną propozycją ZBP jest zwiększenie pomocy z publicznych pieniędzy na kupno mieszkań dla rodzin i osób samotnych. ZBP chce również, aby rozpocząć na dużą skalę budownictwo mieszkaniowe z udziałem przedsiębiorstw prywatnych i gmin. Tego rodzaju wspólne przedsięwzięcia powinny być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

„Kryzys finansowy nie ogranicza się do instytucji finansowych. Będzie wywierał wpływ na wiele innych obszarów funkcjonowania gospodarki" - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. „Chcemy minimalizować skutki trudności na rynkach" - dodał.

ZBP opowiada się między innymi za objęciem nadzorem wszystkich instytucji finansowych i obniżeniem rezerwy obowiązkowej od środków uzyskiwanych przez polskie banki od ich zagranicznych właścicieli. ZBP proponuje także wprowadzenie gwarancji na pożyczki międzybankowe, zmiany w opodatkowaniu m.in. transakcji repo i sekurytyzacji.

Bankowcy proponują utworzenie funduszu gwarancyjnego, który ma, na przykład, okresowo gwarantować spłatę kredytów hipotecznych klientów indywidualnych w sytuacji niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Jednocześnie ZBP proponuje, aby przygotować program wspierania firm deweloperskich, które mogą znaleźć się w kłopotach. „Warto restrukturyzować takie firmy, aby nie stracić potencjału budowlanego, którym dysponują. Restrukturyzacja byłaby również w interesie klientów tych firm deweloperskich, które mogą przeżywać kłopoty" - powiedział prezes ZBP.
ZBP opowiada się za wprowadzeniem rządowych gwarancji dla pożyczek udzielanych na rynku międzybankowym. Związek chce również korzystniejszych rozwiązań podatkowych dla transakcji dokonywanych między bankami.

Propozycje ZBP zawarte są w Pakiecie stabilizacji i rozwoju „Bezpieczeństwo finansowe rodzin i przedsiębiorstw". Prezes ZBP powiedział, że na temat propozycji zawartych w pakiecie będą prowadzone rozmowy z parlamentarzystami, przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego itp.

Zdaniem Pietraszkiewicza, przyjęcie propozycji ZBP będzie sprzyjać m.in. ochronie miejsc pracy, rozbudowie infrastruktury, rozwojowi akcji kredytowej banków i poprawie konkurencyjności gospodarki.