Obowiązująca od 1992 r. ustawa o CIT, mimo kilkunastoletniego okresu jej funkcjonowania, sprawia w dalszym ciągu duże problemy w praktyce. Ich źródło leży nie tylko w nowych i rozwijających się strukturach gospodarczych, lecz także przede wszystkim w dokonywanych przez ustawodawcę zmianach ustawy.

Autorzy publikacji - Adam Mariański, Michał Wilk, Dorota Jaszczak, Błażej Kuźniacki, Aneta Nowak omawiają w komentarzu problemy administracyjne, zwolnień przedmiotowych oraz kwestie dochodów transgranicznych. W książce "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz" uwzględniono też ostatnie zmiany, wprowadzające nowe definicje samochodu osobowego na potrzeby opodatkowania. Autorzy podają gotowe rozwiązania najczęściej występujących problemów.

Połączenie pracy naukowej oraz praktyki stosowania prawa podatkowego pozwoliło autorom przygotować komentarz, który będzie pomocny w codziennej praktyce. Dlatego książka "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz" przeznaczona jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, a także księgowych i właścicieli biur rachunkowych.

Książka  "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>