Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie dopuszczali się uszczupleń należności publicznoprawnych w związku z działalnością podmiotu „Pini Polonia” i innych oraz prania brudnych pieniędzy. Sprawcy działali również na szkodę tej spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług.

Wystawiając i posługując się nierzetelnymi fakturami VAT opiewającymi na łączną kwotę nie mniejszą niż 94 miliony 700 tysięcy złotych, sprawcy narazili na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków w łącznej kwocie nie mniejszej niż 35 milionów 636 tysięcy złotych, w tym podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 milionów 855 tysięcy złotych i podatku VAT w kwocie 21 milionów 781 tysięcy złotych. Członkowie grupy zajmowali się także przekazywaniem, przyjmowaniem i pomocnictwem w przenoszeniu posiadania i własności środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w łańcuchu powiązanych ze sobą firm.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, uUstalenia poczynione w toku śledztwa doprowadziły do zatrzymania kolejnych pięciu podejrzanych. Do zatrzymań doszło 20 czerwca 2017 roku. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i wobec dwóch podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie. Pozostali podejrzani zostali objęci dozorem Policji oraz nałożono na nich zakaz opuszczania kraju.

Dotychczas w sprawie prokuratorskie zarzuty usłyszały 32 osoby. W stosunku do 9 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania dokonano także zabezpieczeń majątkowych na poczet grożących kar i środków, w tym między innymi obowiązku naprawienia szkody oraz przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, na łączną kwotę 54 milionów 568 tysięcy 512 złotych. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat.

 

Dowiedz się więcej z książki
Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł