Nie tylko na podstawie faktur można dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Paragraf 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) informuje, co może być dowodem księgowym. Dowodami pozwalającymi ująć koszt podatkowy są: faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące lub inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Innymi dowodami mogą być też m.in.: dzienne zestawienia dowodów sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; noty księgowe; dowody przesunięć; dowody opłat pocztowych i bankowych; inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat. Dowód poniesienia kosztów może sporządzić też sam podatnik prowadzący księgę. Dowód ten, zwany dowodem wewnętrznym, może jednak dotyczyć tylko niektórych transakcji, np. zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 30 marca 2011 r.