Nowe przepisy mają umożliwić wystawianie i wysyłanie przez wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nałożyć obowiązek ich przyjmowania przez zamawiających. Określone mają zostać także zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Główny cel to obniżenie kosztów

Jak tłumaczy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – autor projektu ustawy - istotnym powodem dla przedmiotowej inicjatywy legislacyjnej jest dążenie do obniżenia kosztów w gospodarce, związanych z wystawianiem, przesyłaniem i księgowaniem faktur w postaci papierowej lub w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej. Resort zwraca uwagę, że wykonawcy i zamawiający lub inni przedsiębiorcy już w tej chwili wystawiają i księgują faktury w przeważającej mierze z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Jeżeli jednak faktura ma postać papierową, to dochodzą do tego koszty związane z jej wydrukiem i przekazaniem za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Po zmianie przepisów te koszty mają się zmniejszyć.

Projekt dobry, ale warto go poprawić

BCC pozytywnie ocenia projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Proponuje jednak dopracowanie zakresu zastosowania projektowanych przepisów oraz części jego postanowień, w szczególności w odniesieniu do terminów wykonania zobowiązań przez zamawiających, innych ustrukturyzowanych dokumentów oraz ochrony danych osobowych. BCC zwraca również uwagę, że projekt ustawy w zupełności pomija potrzebę i możliwość wystawiania w formie elektronicznej nierzadko stosowanych w obrocie tzw. faktur proforma określających wysokość i termin płatności zobowiązania, poprzedzających wystawienie pełnej faktury, zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług.

Projekt ustawy jest implementacją Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie przed końcem czerwca br.

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, Karolina GierszewskaFaktura VAT w pytaniach i odpowiedziach >>