Przychód uzyskany ze sprzedaży papierów wartościowych może być jedynie pomniejszony o koszty wymienione w art. 30b ustawy o PIT, czyli koszty związane z nabyciem papierów wartościowych. Tymczasem opłaty za szkolenia i specjalistyczne publikacje nie są związane z nabyciem papierów wartościowych, lecz pozwalają pogłębiać wiedzę z zakresu inwestowania, którą może być wykorzystana nie tylko przy inwestycjach giełdowych. Jest to ogólna wiedza z danej dziedziny, która służyć będzie podatnikowi przy całej działalności inwestycyjnej a nie tylko przy obrocie konkretnymi papierami wartościowymi Stąd ustawodawca katalog kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zamknął w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, ograniczając go do wydatków na nabycie papierów wartościowych.

Do kosztów uzyskania przychodów można natomiast zaliczyć koszty związane z zaciągniętym kredytem na nabycie papierów wartościowych. Jednakże należy mieć na uwadze art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu nie będzie cały koszt prowizji i odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie zbytych papierów wartościowych lecz jedynie w proporcji, w jakiej kredyt został faktycznie wydatkowany na ich nabycie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2011 r., sygn. IBPBII/2/415-658/11/MM.

źródło: www.mf.gov.pl