Celem konsultacji było przede wszystkim uzyskanie informacji o najważniejszych problemach i trudnościach związanych z funkcjonowaniem wspólnotowego systemu VAT, jak również uzyskanie opinii o proponowanych zmianach w tym systemie.

Uczestnicy konsultacji nad VAT Green Paper - Joanna Rudzka i Michał Borowski - w artykule opublikowanym w ostatnim numerze Przeglądu Podatkowego - przedstawiają najważniejsze aspekty tych konsultacji oraz kierunki zmian w systemie VAT postulowane w ich ramach przez różne środowiska.

Ich zdaniem wyniki raportu wyraźnie wskazują na potrzebę szerokiej reformy sposobu funkcjonowania wspólnotowego VAT, a w szczególności znacznego uproszczenia wymogów i warunków administracyjnych związanych z rozliczaniem tego podatku. Interesujące również wydają się propozycje Komisji Europejskiej związane ze zmianą zasad rozliczania VAT –są one jednak na bardzo wstępnym etapie, co zdaniem respondentów nie pozwala w pełni ocenić ich efektywności.

Artykuł Zielona księga VAT, czyli nad jakimi zmianami w systemie VAT pracuje obecnie Komisja Europejska można przeczytać w kwietniowym numerze Przeglądu Podatkowego.
 

Joanna Rudzka, Michał Borowski - doradcy podatkowi w Kancelarii Ożóg i WSpólnicy