"Głównym przesłaniem MFW odnośnie polityki fiskalnej jest potrzeba dalszej konsolidacji fiskalnej w celu odbudowy zaufania inwestorów i zapobieganiu dalszemu wzrostowi zadłużenia. Jedynie kraje o silnych fundamentach oraz wiarygodnych średniookresowych planach konsolidacji mogą pozwolić sobie na spowolnienie tempa dostosowań fiskalnych, gdyby koniunktura światowa uległa istotnemu osłabieniu" - powiedziała PAP Zajdel-Kurowska.

"Prognozowany wyższy deficyt fiskalny dla Polski jest konsekwencją obniżenia prognozy wzrostu gospodarczego" - dodała.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy we wrześniowym Monitorze Fiskalnym prognozuje, że deficyt polskiego sektora finansów publicznych spadnie z 5,5 proc. PKB w 2011 r. do 3,8 proc. PKB w 2012 r.

W wiosennej edycji prognoz Fundusz spodziewał się, że zapowiedziane przez rząd działania pozwolą na obniżenie deficytu do 5,6 proc. PKB w 2011 i 3,6 proc. w 2012 roku.

Rząd w przesłanym do Komisji Europejskiej programie konwergencji deklarował, że w 2011 roku obniży deficyt sektora do 5,6 proc. z 7,9 proc. w 2010. W przyszłym roku zaś Polska miała spełniać kryterium fiskalne zapisane w traktacie z Maastricht, czyli mieć deficyt poniżej 3 proc. PKB.

Zajdel-Kurowska informuje również, że w ocenie MFW polityka pieniężna w krajach gdzie jest słaba koniunktura powinna być łagodna.

"MFW zaleca, aby polityka pieniężna pozostała łagodna tam, gdzie koniunktura jest słaba oraz bardziej restrykcyjna w krajach, w których istnieje ryzyko przegrzania koniunktury i wzrostu inflacji" - powiedziała.

Przedstawicielka Polski w MFW podkreśla również, że pomimo prognozowanego spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2012 roku i tak pozostanie on w górnym przedziale prognoz dla krajów Unii Europejskiej.

"W stosunku do wiosennej rundy prognostycznej, bilans ryzyk dla światowej gospodarki znacznie się pogorszył. MFW prognozuje że spadek aktywności gospodarczej i wzrost awersji do ryzyka w Europie przełoży się również na spowolnienie w Polsce" - informuje Zajdel-Kurowska.

"Jednak warto zaznaczyć, że prognozowana dynamika wzrostu PKB w Polsce pozostaje wciąż w górnej granicy prognoz PKB dla krajów UE. Wyższa dynamika wzrostu jest prognozowana jedynie w Estonii (4 proc.), Szwecji (3,8 proc.), Rumunii (3,5 proc.), Litwie (3,4 proc.) oraz Słowacji (3,3 proc.)" - dodała.

Z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego zamieszczonych we wrześniowej edycji raportu World Economic Outlook (WEO) wynika, że wzrost PKB w Polsce w tym roku wyniesie 3,8 proc., a w 2012 roku spowolni do 3,0 proc. Poprzednie prognozy MFW z maja wskazywały na wzrost PKB w 2011 roku będzie na poziomie 4,0 proc., a w 2012 roku 3,8 proc.

Bartek Godusławski (PAP)