Na piątkowej konferencji prasowej zorganizowanej przez ZAIKS pod hasłem "Wielkie koncerny przeciw twórcom, czyli o co chodzi w akcji "Nie płacę za pałace", dyrektor Krzysztof Lewandowski odnosił się do argumentów Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZIPSEE, reprezentującego wielkie koncerny z branży RTV i IT. Producenci ostrzegają, że wprowadzenie opłaty spowoduje wzrost cen smartfonów i tabletów nawet o 8 procent. Wyliczenia przedstawione przez ZAIKS wskazują na obniżenie cen smartfonów na świecie pomimo podlegania tej opłacie. Twórcy uważają także, że należy im się udział w zyskach osiąganych przez przedsiębiorców wykorzystujących ich twórczość.

Zobacz: ZAiKS domaga się radykalnej podwyżki podatku od sprzętu elektronicznego >>

Opłata od czystych nośników (zwana też reprograficzną) jest rekompensatą dla twórców, wykonawców, producentów fono i video oraz wydawców z tytułu wykorzystania ich praw w ramach dozwolonego użytku osobistego. Dzięki istnieniu tej opłaty można legalnie utrwalać multimedia na dowolnym nośniku, o ile robi się to na własny użytek i nie czerpie się z tego korzyści finansowych.

Rekompensaty dla twórców w UE są wnoszone przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego (w zdecydowanej większości państw, w tym w Polsce). Podstawą ustanawiającą opłaty w UE jest dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. W Polsce opłata funkcjonuje od 1994 r. i ma swoje źródło w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Artykuły 20 i 20(1) tej ustawy realizują zapisy unijnej dyrektywy.

W kwietniu 2013 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które reguluje kwestie dotyczące opłaty (kategorie urządzeń i czystych nośników podlegających opłacie, wysokość opłat, organizacje zbiorowego zarządzania uprawnione do pobierania i podziału opłat, a także sposób pobierania i podziału opłat) zwróciło się do organizacji zbiorowego zarządzania z prośbą o przedstawienie propozycji aktualizacji listy urządzeń i nośników podlegających opłacie. Wskazano na takie nowoczesne urządzenia jak smartfony i tablety, które wyparły tradycyjne czyste nośniki, jak kasety magnetofonowe czy płyty CD. Maksymalna wysokość opłaty, jaka trafi do twórców, to 3 proc. ceny urządzenia (1,5 proc. - propozycja opłaty od smartfonów oraz 2 proc. - propozycja opłaty od tabletów).

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych, opłaty są pobierane m.in. od kserokopiarek, skanerów, magnetowidów oraz czystych nośników, a więc kaset magnetofonowych, kaset VHS, płyt CD i DVD, papieru do kopiarek.