Sprawozdanie finansowe może badać tylko biegły rewident wpisany do rejestru (ewentualnie działający w ramach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych). Szymon Cendal, ekspert w TPA Horwath, wskazuje, że właściwy rejestr prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Osoby mające uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta uzyskane poza granicami Polski nie mogą badać sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami bez spełnienia wskazanych wymogów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna