W związku ze zmianami przepisów warto pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, obecnie sprawozdanie finansowe nie jest już załącznikiem do zeznania podatkowego, a więc nie musi być już składane razem z rozliczeniem rocznym. Może być, więc złożone w innym terminie niż zeznanie, ale oczywiście z zachowaniem terminu do 30 kwietnia. Po drugie, należy pamiętać, iż od 1 stycznia podatnikowi, który pomimo takiego obowiązku nie złoży sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Grzywna taka może wynieść od 175 zł do nawet 35.000 zł.

Zobacz: Będzie grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego