Tegoroczne rozważania konferencyjne skupią się wokół zagadnienia o doniosłym, lecz przede wszystkim powszechnym charakterze – zarówno z punktu widzenia codziennego życia każdego obywatela, jak również przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

Konferencja podzielona została na dwie części, z których pierwsza stanowić będzie wprowadzenie do tematyki harmonizacji przepisów o podatku VAT. W drugiej części, wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktycy prawa podatkowego, operując konkretnymi przykładami, dokonają wnikliwej analizy możliwości odliczenia VAT oraz jego ograniczeń.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

źródło: www.elsa.org.pl