340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego z obszernym i kompleksowym wyjaśnieniem wszystkich występujących w doktrynie i orzecznictwie problemów dotyczących stosowania przepisów ordynacji, na podstawie których przygotowywane jest pismo podatkowe zawiera książka pod red. nauk. Andrzeja Meleziniego „Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem”. Wzory zostały zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom Ordynacji podatkowej, co na pewno ułatwia dotarcie do właściwego wzoru.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym komentarzem do Ordynacji podatkowej, który uwzględnia wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej i dostosowuje obowiązujące wzory do stanu prawnego, w którym funkcjonować będzie nowa organizacja aparatu celno-skarbowego. Część wzorów dotyczy okresu  przejściowego (od stycznia do marca 2017 r.), a część z nich jest oparta na różnego rodzaju wnioskach składanych przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 1 marca 2017 r.

Jak zauważa w recenzji tej publikacji prof. Leonard Etel, jej autorzy przyzwyczajają czytelnika do pewnego wzorca, który ułatwia zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi elementami pisma i uniemożliwia ich pominięcie, nawet w pismach przygotowywanych samodzielnie przez pracownika organu podatkowego czy też podatnika. Jest to bardzo dobry sposób nauczenia wszystkich zainteresowanych właściwego projektowania pism podatkowych.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł