Jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2017 r.

Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego został sporządzony w związku z występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, polegającymi na zaniżaniu podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, głównie tych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3.

W celu stworzenia narzędzia do szybkiej i wnikliwej analizy deklarowanej przez podatnika podstawy opodatkowania akcyzą wyodrębniono z deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wzór deklaracji wyłącznie dla samochodów osobowych.

Formularze

W formularzu AKC-U/S zostały zawarte szczegółowe informacje dotyczące samochodu osobowego, pozwalające na szybką weryfikację deklarowanej podstawy opodatkowania. Natomiast wzór deklaracji AKC-U/A różni się od jeszcze obowiązującego wzoru deklaracji AKC-U tym, iż zostały z niego usunięte dane dotyczące samochodów osobowych. Celem lepszego rozróżnienia obu wzorów deklaracji uproszczonej, w nazwie deklaracji AKC-U dodane zostały słowa ,,wyrobów akcyzowych”, zaś jej znak został rozszerzony o literę „A”.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1757).