Stowarzyszenie Księgowych w Polsce szczególnie zachęca do udziału w sesji „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” (w bloku tematycznym „Optymalizacja w biznesie”), którą przygotowało.

13 października br. w godz. 11.30-13.30, zaproszeni przez SKwP prelegenci, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, PARP, specjaliści ds. zarządzania i audytu projektów unijnych przedstawią politykę UE w zakresie finansowego wspomagania rozwoju sektora MŚP w Polsce a także najlepsze praktyki z obszaru pozyskiwania i rozliczania środków unijnych dla MŚP.

Uczestnicy otrzymają, wystawione przez Stowarzyszenie, imienne zaświadczenia o udziale w panelu (w wymiarze 2 godzin). Dokument ten może być wykorzystany, m.in. przez biegłych rewidentów do potwierdzenia odbycia samokształcenia w ramach, wymaganego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Udział w kongresie (www.ekmsp.eu) jest bezpłatny, rejestracja on-line pod adresem: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login

Sesja „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” ma uświadomić przedsiębiorcom, prowadzącym działalność w tym właśnie sektorze, jak istotny i niezwykle użyteczny jest system informacyjny rachunkowości. Pokazać, że bez niego odpowiedzialne prognozowanie, sprawne organizowanie przebiegu finansowania oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, związanych z korzystaniem z zasobów funduszy oferowanych MŚP przez Unię Europejską, nie będzie możliwe.

Program sesji przedstawia się następująco:

• Polityka UE w zakresie finansowego wspomagania rozwoju sektora MŚP oraz polityka rozwoju MŚP w Polsce.

• Miejsce dla aktywnej roli systemu informacyjnego rachunkowości w realizowaniu polityki UE w zakresie finansowego wspomagania rozwoju sektora MŚP.

• Etyka w biznesie i rachunkowości jako warunek sine qua non zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP.

• Przegląd najlepszych praktyk w zakresie korzystania z systemu rachunkowości MŚP w procedurach korzystania ze środków UE na etapie: prognozowania przedsięwzięć, wnioskowania o środki, ich wykorzystywania i finalnego rozliczania.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce po raz kolejny zabiera głos w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw. Sesja SKwP przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wieku i posiadanej praktyki. Dotyka bowiem niezwykle istotnej i delikatnej materii, jaką są finanse. Rachunkowość jest wszechobecna i bezlitosna. Korzystanie z jakiegokolwiek dofinansowania, począwszy od kredytów bankowych, na funduszach unijnych kończąc, wymaga profesjonalnego działania przedsiębiorców MŚP zarówno na etapie starania się o środki, w trakcie ich wykorzystywania, jaki i finalnie – podczas rozliczania.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego